(Inter)nationaal

JCI is een internationale organisatie en deze commissie zorgt ervoor dat we (inter)nationaal aansluiting zoeken bij de activiteiten die georganiseerd worden. Denk aan een CvA (College van Afgevaardigden), Nationale Conventie, Europese Conferentie of een Wereldcongres.