Business & Trainingen

Om ons netwerk uit te breiden besteden we ook aandacht aan de pijler Business door bedrijfsbezoeken en trainingen te organiseren. Op deze manier bieden wij partners de mogelijkheid om bekendheid te vergaren onder onze leden en met de trainingen kan ieder lid zichzelf ontplooien.