Vrouwelijk leiderschap


Op 18 november 2020 stond de Business & Trainingen avond in het teken van vrouwelijk leiderschap. Het doel van de avond was aandacht, geloof en inspiratie te krijgen in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij kunnen elkaar aanvullen, waar uiteindelijk iedereen sterker van wordt.

Oprichtster van RightBrains, Geke Rosier, trapte de avond af. Zij gelooft en betoogt dat de digitale technologie meer behoefte heeft aan vrouwelijke talenten om te kunnen innoveren en groeien. Haar ultieme doel is dat meer vrouwen gaan kiezen voor een carrière in de digitale technologie. De grote digitalisering zorgt voor een “war of talent” en dit maakt dat er ook meer vrouwen nodig zijn in de IT. Veel vrouwen die nu werkzaam zijn in de IT, zijn daar vaak toevallig in terecht gekomen. Het ontbreekt in de IT aan vrouwelijke rolmodellen en dit zorgt er mede voor dat vrouwen vaak nog steeds weinig aansluiting kunnen vinden op de markt.

Daarnaast benoemt Geke Rosier dat Nederland sterk stereotypeert dat vrouwen niet goed zouden zijn in wiskundige en technische vakken. Dit terwijl in de IT branche eigenschappen zoals creativiteit en gestructureerdheid van groot belang zijn en laten dit nou net eigenschappen zijn die bij veel vrouwen past. Het beeld dat IT meer voor mannen is, klopt dus niet. Meer vrouwen in de digitale technologie zou zorgen voor meer diversiteit, innovatie en succes. De missie van RightBrains is dan ook om vrouwelijk digitaal talent aan te trekken en te bevorderen. Dit doet de organisatie door potentiele vrouwelijke IT talenten op te leiden en de visvijver van vrouwelijk IT talent te vergroten en daarmee de “digital talent gap” te verkleinen. IT opleidingen voor en door vrouwen.

De tweede spreker van de avond sprake met evenveel passie over vrouwelijk leiderschap maar dan vanuit een hele andere invalshoek. Tineke Jacobs is hoofd van de afdeling Intensive Care (IC) in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en heeft voor haar manier van leiderschap een koninklijke onderscheiding ontvangen. Haar droom is dat honderden IC-medewerkers op haar afdeling in het Antonius ziekenhuis zouden willen werken.

Tineke Jacobs benoemt hoe belangrijk iedereen op de afdeling is, of diegene nou een baliemedewerker, arts of schoonmaker is. In de eerste drie maanden na haar komst heeft zij alle 200 medewerkers uitvoerig gesproken. Tineke vindt vertrouwen en veiligheid op de afdeling van groot belang en heeft dit door middel van elkaar dagelijks complimentjes geven, duidelijkheid, waardering tonen, rust verzorgen voor de mensen op de afdeling en plezier in leidinggeven bevorderd. Haar afdeling is nu een magneet voor mensen in de zorg: iedereen wil er werken. Laat dit en zorgen voor een goede basis nou precies zijn wat Tineke Jacobs verstaat onder goed leiderschap. Leiderschap kost tijd, maar is het zeker waard volgens Tineke Jacobs.

Tot slot eindigde Muriël van den Top de van Axian de avond met haar verhaal over de taskforce die zich inzet om meer vrouwen binnen Axian in de topposities te krijgen. Muriël van den Top stelde hierbij dat het totaal meer is dan de som der delen. Iedereen is uniek.  Binnen Axian wordt innovatie gezien als iets anders doen. De sterkte ligt daarom in diversiteit, want dat versnelt digitale innovaties. Om de balans in diversiteit te verbeteren, dienen de instroom van vrouwen in het bedrijf en de kans op promotie vergroot te worden en dient de uitstroom verkleind te worden.

Om meer vrouwen in topposities te krijgen, werkt Axian met een bepaald werkproces. Hierin spelen change management, acties voor vrouwen, acties voor iedereen en externe relaties een rol. Tevens dient er al in het wervingsproces rekening te worden gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo zijn vrouwen over het algemeen meer bescheiden dan mannen. Dit kan erin resulteren dat vrouwen sneller afhaken bij het zien van vacatures die niet geheel aansluiten op hun kwaliteiten, terwijl mannen hier mogelijk minder snel van worden afschrikken. In het opstellen van een vacaturetekst dient hier rekening mee te worden gehouden.

Al met al was het een mooie avond vol uiteenlopende boodschappen van experts op het gebied van vrouwelijk leiderschap. Zo zouden meer vrouwen in de digitale technologie zorgen voor meer diversiteit, innovatie en succes. Tevens zijn vertrouwen en veiligheid van groot belang op een afdeling, in welke branche het ook is. Tot slot is “a divers team proven key to more success”. Vrouwelijk leiderschap is van belang om een mooie balans te kunnen vinden tussen vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten.

Julia Andriesse