JCI Kerstbomenactie t.b.v. stichting Arosa


 

Jaarlijks zet JCI Rotterdam rond kerst zich in voor de minder bedeelde Rotterdamers. Vanuit dit initiatief wordt er gezocht naar een locale stichting of goed doel en wordt er geïnventariseerd welke cadeaus men graag onder de kerstboom zou willen. De mensen die woonachtig zijn bij deze stichting hebben nu vaak niets en kunnen wel een leuk cadeautje gebruiken.

Dit jaar is gekozen voor stichting Arosa, zij bieden opvang aan vrouwen, kinderen en mannen die door huiselijk geweld genoodzaakt zijn om in beschermde opvang te gaan wonen.

Op vrijdag 16 en 17 december zijn alle leden van JCI ingezet om de gevraagde cadeaus te verzamelen. Door middel van een kerstboom met daarin de gevraagde cadeaus, werdt aan winkelend publiek in het centrum gevraagd of men een cadeau wilde uitzoeken wat op deze briefjes stond. Aan het eind van de zaterdag waren er ruim 170 cadeaus verzameld!

Tijdens kerstavond werden deze cadeaus uitgedeeld aan de bewoners. (vanwege privacy van bewoners kunnen we hier geen foto’s van delen)

Al met al weer een prachtige actie waarbij we ons als kamer maatschappelijk hebben verbonden aan Rotterdam.