Over JCI

JCI (Junior Chamber International) is een wereldwijde netwerkorganisatie van ondernemende mensen tot en met 40 jaar die zich op lokaal, landelijk en internationaal niveau inzetten voor maatschappelijke en zakelijk relevante projecten. JCI is officieel partner van de Verenigde Naties en heeft geen politieke of religieuze achtergrond.

JCI telt meer dan 170.000 leden in 116 landen. Jaarlijks treffen de leden elkaar tijdens nationale en internationale congressen en maandelijks vergaderen alle leden in hun eigen lokale kamer. Over heel Nederland verspreid zijn er 100 kamers met in totaal 2.000 leden.

Binnen JCI staan vier zogenaamde pijlers centraal: Business, Community, Internationaal en Trainingen. Om er een paar mooie kreten tegenaan te gooien: ‘Learning by doing’ en ‘To create positive change’. Kortom: jezelf op tal van gebieden ontplooien terwijl je iets bijdraagt aan de samenleving. De meeste projecten die JCI kamers organiseren, combineren meerdere van deze pijlers. Denk bijvoorbeeld aan een netwerkevenement waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Het bezoeken en organiseren van internationale congressen is een andere manier om je te ontwikkelen. De mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, je netwerk vergroten en concreet bezig zijn met maatschappelijke projecten zijn groot.

De overkoepelende factor is ‘fun’, want het blijft een vrijetijdsbesteding en dat moet natuurlijk wel leuk blijven!

Bestuur 2020:
Hans van Wijngaarden, Voorzitter
Marion van den Baar, Secretaris
Ivona Bojic, Commissie Coördinator
Anna Heijker, Penningmeester